Pazar, 25 Mart 2018

Soru: 1. Düşünceden dolayı veya eş ile sevişmeden dolayı  çıkan mezi boy abdesti gerektirir mi? Boy abdesti gerekmesinin sebepleri nelerdir?

Soru: 2. Cünüpken bir şeyler yemek içmek haram mı? yoksa yiyebilirmiyiz sakıncası yokmu?

Cevap: Sorunuza önce mezinin ve meninin ne olduğunu açıklamak ile başlayalım.

Mezi: Tenasül organından şehvetsiz olarak çıkan beyaz ve ince bir sıvıdır. Kadınla oynaşma esnasında veya bakmakla, dokunmakla tenasul organından şehvetsiz olarak gelir ve insan, çoğu zaman bunun geldiğinin farkında olmaz. Mezi'nin gelmesi gusül yapmayı gerektirmez, fakat abdesti bozar.

Meni, şehvetle gelen ve tenasul organı yoluyla dışarı çıkan beyaz ve koyu bir sıvıdır.

Guslü gerektiren haller şunlardır:

1.Dokunmak, bakmak, düşünmek ve ihtilam olmak (rüyada cinsel ilişkide bulunmak) suretiyle şehvetle (cinsel arzu ile) gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağında olan erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması hallerinde cünüplük meydana gelir ve yıkanmak farz olur.

2.Hayız akıntısı kesilince.  Yani kadınların adet hali (aybaşı) sona erince,

3.Nifas kanı kesilince. Yani çocuk doğuran kadının loğusalık hali bitince, gusül yapmaları farz olur.

Kişiden gelen meni eğer cinsel arzu ile meydana geliyorsa gusül gerekir. Ayrıca Cinsel ilişkide bulunan erkek ve kadın, (bu ilişki çok az da olsa) meni gelmese bile her ikisi de cünüb olur ve gusül yapmaları gerekir.

Cinsel arzu olmaksızın, yani herhangi bir hastalık veya ağır bir şeyi kaldırma sonucunda meydana gelen meni ise guslü gerektirmez. Sadece namaz abdesti almak yeterlidir.

Cünüp olan kimsenin farz veya nâfile herhangi bir namaz kılması, tilâvet secdesi yapması, Kâbe'yi tavaf etmesi, Mushaf'ı eline alması, camiye girmesi ve orada bulunması câiz görülmez. Bu kimseler dua ve zikir maksadıyla besmele çekip Fâtiha, İhlâs, Âyetü'l-kürsî gibi sûre ve âyetleri okuyabilirler. Cünüp kimsenin bu halini herhangi bir farz namazın ifası vaktine kadar geciktirmesi ve bu arada yeme içme de dahil beşerî ve sosyal faaliyetlerini sürdürmesi fıkhen câiz ise de bir an önce cünüplükten kurtulması, bunun için de ilk fırsatta boy abdesti alması, değilse cinsel organını, el ve ağzını yıkaması tavsiye edilmiştir. Yani yemek yemek istiyorsak cinsel organımızı, elimizi ve ağzımızı yıkamamız gerekir.

Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, yemek yenilmesi saymış olduğumuz uzuvların yıkanması neticesinde caiz olarak gözükse de, hemen cünüplük halinden kurtarmamız için guslümüzü almak en doğru davranış şekli olacaktır. Çünkü Kur'an'da "Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin" (el-Mâide 5/6) buyrulmaktadır. Bu temizliliği geciktirmemekte fayda vardır.

Ahmet ÜNAL

Vaiz

Ülkemizi işgal etme, bağımsızlığımızı elimizden alma girişimi olan darbeyi ve darbecileri lanetliyor, www.guncelvaaz.com internet sayfamızda siz kıymetli din görevlilerimizin halkımızla paylaşacağınız vaazları istifadelerinize sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet ÜNAL

Uzman Vaiz

Online Ziyaretçiler

134507 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi